Texter

Här finns lite texter som är grundläggande för vår kristna tro.

Skapad till Guds avbild

Guds plan när Han skapade människan som sin ”avbild” var att vi skulle leva i en kärleksfull gemenskap med Honom och till en början hade människan en fridfull tillvaro i Paradiset.  ”Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem.” (Mos 1:27)

Men när människan frestades av Djävulen och föll för frestelsen, så kom synden in i världen och vi kom bort ifrån den plan Gud hade för oss. Med död, sjukdom och synd som följd. Synden förstör den vackra avbild som Gud skapade, och för att vi ska kunna upprätta relationen med Gud igen så behöver Gud ta bort synden.

Frälsning 

Kristen blir man genom att bli ”frälst”. Ett mer modernt ord för frälst skulle alltså kunna vara ”befriad” eller ”räddad”. Enligt Bibeln så är alla människor, ända sedan Adam och Evas första synd, ”slavar under synden”. Synd betyder ursprungligen ”att missa målet”, att bryta mot Guds plan för oss människor, och de bud Gud har gett oss. På grund av att alla vi människor är syndare så är vår relation med Gud bruten och vi är alla i behov av ”frälsning”.

”Alla har syndat och saknar härligheten från Gud” (Rom 3:23)

Jesus enda vägen till Gud

Jesus är centrum i vår kristna tro. ”Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son, för att var och en som tror på honom inte ska går förlorad utan ha evigt liv.” Joh. 3:16.

Det är genom Jesus vi får möjlighet att återfå kontakten med Gud genom tron och bekännelsen av vår tro på honom blir vi frälsta. Jesus säger till Tomas ”Jag är vägen sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.” Joh. 14:6.

Omvändelse

När man bestämt sig för att bli en kristen, ber man om förlåtelse för sina synder, bekänner sin tro på Jesus. Omvändelse innebär att ”vända om”, att inse att man är en syndare, ångra, bekänna och be om förlåtelse för sina synder.

”För om du med din mun bekänner att Jesus är Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, ska du bli frälst. Med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst.” (Rom 10:9–10)

En enkel frälsningsbön kan vara så här.

”Jesus, jag tror på dig och bekänner att du är min Herre och Frälsare.

Förlåt mig för mina synder och hjälp mig att leva efter din vilja.

Tack Jesus att du frälst mig och att jag får vara ditt barn.”

Amen.

Förlåten

Har man bekänt att man är en syndare, bett Gud om förlåtelse och bekänt sin tro på Jesus, då blir man frälst och renad från sina synder och förlåten.

“I honom är vi friköpta och har förlåtelse för våra synder.” (Kol 1:14)

Vår kristna trosbekännelse

Vi tror på Gud Fader allsmäktig,
himmelens och jordens skapare.
Vi tror ock på Jesus Kristus,
hans enfödde Son, vår Herre,
vilken är avlad av den Helige Ande,
född av jungfrun Maria,
pinad under Pontius Pilatus,
korsfäst, död och begraven,
nederstigen till dödsriket,
på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda,
uppstigen till himmelen,
sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida,
därifrån igenkommande till att döma
levande och döda.
Vi tror ock på den helige Ande,
en helig, allmännelig kyrka,
de heligas samfund, syndernas förlåtelse,
de dödas uppståndelse och ett evigt liv.
Amen.

Missionsbefallningen

Innan sin himmelsfärd gav Jesus lärjungarna missionsbefallningen. ”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt som jag har befallt er.

Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut.” Matteus 28: 18-20.

Att missionera, evangelisera, och berätta om hur älskade vi är av Gud och att Jesus dog för våra synder, men också uppstod på tredje dagen är naturligt i vårt kristna liv.

Dopet

Jesus sa: ”Döp dem i Faderns, sonens och den heliga Andes namn” Det är på Jesu befallning vi låter döpa oss. Det gör man för att visa att man menar allvar med sin tro. Ordet ”dop” kommer från det grekiska ordet ”baptizo”, som betyder att ”doppa”. På samma sätt som Jesus dog med våra synder och sen uppstod igen, så begraver vi vårt gamla syndiga liv i dopvattnet och uppstår till ett nytt liv tillsammans med Jesus.

Den helige Ande

När vi blivit frälst vill Jesus ge oss kraft till att leva det kristna livet. Det är Guds Ande som vi får välkomna in i våra liv, den här världens ande flyttar ut och Guds Ande flyttar in.

“Petrus svarade dem: ”Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då får ni den helige Ande som gåva.” (Apostlagärningarna 2:38)

Jesu uppståndelse

Påsken är i vår kristna tro den största och allra viktigaste högtiden. Det finns ingen annan religion som har så påtagliga bevis, som de vi kan visa på för kristendomens historiska trovärdighet.

Efter 3 Judiska och 3 Romerska rättegångar blir Jesus korsfäst, dör på korset, begravs i en klippgrav som stängs med en 1,5 till 2 tons sten, graven förseglades och en vaktstyrka beordrades att vakta den, för att inte Jesu lärjungar skulle kunna stjäla kroppen och säga att han uppstått.

På tredje dagen när några kvinnor besökte platsen, var stenen flyttad och graven tom, förutom linnebindlarna och duken som täckt Jesu huvud. Det Jesaja skrev omkring 740-680 före Jesus gick då i uppfyllelse, Jesaja 53.

Många forskare har kommit fram till att Nya Testamentet är den bäst dokumenterade av alla forntida skrifter. När det gäller antal, variation av dokument och tidsintervallen mellan händelser och skrifter, finns det inga dokument som kan mäta sig med dess trovärdighet. Jesus tillhör de bäst dokumenterade personerna under antiken. Det finns både Judiska och Romerska historieskrivare som nämner Jesus.

Jesus från Nasaret har trots en kort verksamhetsperiod haft större inflytande på jorden än många andra kända personer. Gamla Testamentet profetior om Jesus bekräftar att han var den han sa sig vara.

Evangeliernas beskrivning om vad som hände Jesus är ögonvittnesskildringar, därför finns det lite skillnader i beskrivningarna.

Lärjungarna med respekt för den Judiska lagen nedtecknade händelserna kring uppståndelsen. Det finns ingen annan religion som lagt sådan betydelse på sanning och sanningsenliga vittnesbörd som den Judiska religionen. Och under tre år hade man lyssnat till Jesu undervisning.

Matteus skriver att Översteprästerna och de äldste beslöt att ge soldaterna en stor summa pengar för att säga: ”Hans lärjungar kom på natten och rövade bort honom medan vi sov.”

Att lärjungarna skulle ha gått från den rädsla och hopplöshet man drabbats av när Jesus korsfästes, till att när soldaterna sov lyckas flytta den tunga stenen, ta ut Jesu kropp, avlägsna linnebindlarna, huvudduken och lämna dem i graven. Begrava kroppen någon annanstans och efter pingsthelgen resa runt i Romarriket och ge sitt liv för en medveten gemensam lögn är en helt orimlig teori om en konspiration.

Fler än lärjungarna fick möta Jesus efter uppståndelsen. Paulus skriver i 1 Korinterbrevet 15 ”Han visade sig för Kefas, sedan för de 12, därefter för mer än 500 bröder på en gång.  Sedan för Jakob och därefter för alla apostlarna. Allra sist visade han sig också för mig.”  Paulus hänvisar till Jesu uppståndelse 53 gånger i sina brev.

Mycket har talats och skrivits om den uppståndne Jesus.

1900- talets främste psalm och sångdiktare prästen Anders Frostenson skrev över 600 psalmer.  Den första är den välkända ”Jesus från Nasaret går här fram än som i gången tid, löser ur vanmakt, ur synd och skam, ger oss sin kraft och frid. Himmelriket är nära.”

Vi kan lugnt säga: Jesus är sannerligen uppstånden!

Vår kristna tro.

Med över två miljarder kristna så är kristendomen världens största religion och Bibeln är
världens mest lästa och inflytelserika bok. Ingen annan livsåskådning och tro vilar på en så
stabil grund och har den dimension och perspektiv på livet som den kristna tron innebär.
Genom hela historien är under, mirakler och hur Gud har på olika sätt gripit in i människors
liv en del av budskapet. Något som också berättas i många av böckerna jag har med på
hemsidan, i gruppen ”Förvandlade liv.” Samt ”Mirakler.” finns många exempel. I övriga stora
världsreligioner gäller det att själv bli perfekt och felfri, kristendomen handlar om att få
synder och brister förlåtna, genom att Jesus dog för oss. Det finns mycket att beskriva och
berätta om den kristna tron, men allt går inte att förklara det måste upplevas.

Sagt om den Kristna tron.

Författaren och forskaren C S Lewis har uttryckt det så här: ”Kristendomen är en ståndpunkt som, om den är osann, är fullständigt oviktig. Om den däremot är sann är den av allra största betydelse. Det enda den inte kan vara är medelmåttigt betydelsefull.”

En rysk vetenskapsman sa: ”Antingen finns det en Gud eller också gör det inte det. Båda möjligheterna är skrämmande.”

Att inte ta emot en utsträckt hand och en öppen famn från Honom som är alltings skapare, orsaken till att vi människor och allt liv finns. Det är naturligtvis ett katastrofalt misstag, att gå miste om det liv och löften som Gud har gett oss. Alternativet att Gud inte skulle finnas är naturligtvis som den ryska forskaren sa ”skrämmande” då finns det ingen som har koll. För den som upplevt frälsning är förvissningen och övertygelsen om Gud stark och livgivande.

I Högerpartiets principprogram, 1956 är det inskrivet.

”Högerpartiet slår fast, att Sveriges folk av ålder är ett kristet folk och att den kristna tron är en oumbärlig, uppehållande och renande kraft i samhället”

Tomas Dixon skriver i sin bok, Israel och hela världens framtid.

”Det finns enligt global forskning inte ett enda land som utvecklat stabil demokrati utan att ha fått de avgörande impulserna från väckelsekristna.”

Den kristna tron ger oss som enskilda ett harmoniskt och meningsfullt liv, och bidrar till grundläggande förutsättningar för att bygga ett väl fungerande och tryggt samhälle.

Sagt om Bibeln 

Alla tiders bästsäljare!

Från ”Farväl till Buddha”

”I Bibeln fanns en mycket tydlig föreställning om att människosläktet började med en man och en kvinna, och deras släkttavla sträcker sig över flera tusen år. Detta var något helt annat än den tibetanska föreställningen om en folkgrupp som var avkomman av en ond kvinna och en apa.

Att läsa Bibeln var som att dricka från en källa med friskt vatten. Bara några dagars bibelläsning betydde mer än åratals läsning av de dyrbara sutrorna.”

Per Ewert skriver i sin bok ”Landet som glömde Gud” om Arthur Engberg ”Från sin landshövdingestol betraktar han kulturens olika yttringar som reflektioner av ” vissheten att Gud lever” Han beklagar att Bibeln har blivit en alltför försummad bok, och skriver: ”Ingen annan bok i världslitteraturen representerar en större och rikare fond av sann mänsklighet.” Några årtionden tidigare 1919 som chefredaktör på tidningen Arbetet, förklarar Engberg de kristna sanningsanspråken som vidskepliga, och jobbar för att den kristna trons budskap ska begränsas i samhället.

Billy Grahams bok ”Frid med Gud” ”Bibeln är den enda bok som varje ärlig sökare kan vända sig till med sina ärliga frågor om livet och framtiden och finna Guds svar”

”Inte så konstigt då, att Bibeln alltid har sålt bäst av alla böcker i världen. Det finns ingen annan bok, som kommer i närheten av dess djupa vishet, poetiska skönhet och historiska och profetiska tillförlitlighet.”

Bibeln är egentligen inte bara en bok, utan en hel samling böcker.

Bibeln, består av Gamla testamentet och Nya testamentet. I Gamla testamentet kan man läsa om jordens skapelse och Israels folks tidiga historia, dess lagsamlingar, poesi och profetiska litteratur. Nya testamentet handlar om Jesu liv och den kristna församlingens bildande.

Psaltaren 119:105 Ditt ord är mina fötters lykta
och ett ljus på min stig.

Den Kristna tron viktig för vårt samhälle

Det råder på många sätt hopplöshet i vårt samhälle idag, användandet av droger är omfattande, det gör att försäljningen av dem är en stor marknad, och kontrolleras av kriminella gäng som rekryterar ungdomar som blir fast i deras nätverk och i konflikt mellan gängen har ett stort antal blivit skadade eller dödade.

Alltför många lider av psykisk ohälsa i vårt land, var tionde svensk är i behov av antidepressiv medicin. Mats Halvarsson har skrivit boken ”Vad tror direktörer på?” 20 företagsledare om livsåskådning och religion. Utgiven 2021. Den visar att källorna till ledarskapets värderingar finns i det kristna idéarvet, en historia som försvann i det sekulära Sverige. Anders Wall finansman, f.d. styrelseordförande AB Volvo säger: ”Kristendomen har varit ett fundament i min livsåskådning och ett stöd i livets med och motgångar. I grunden finns kärleksbudskapet som väglett mig under hela mitt yrkesliv” Mats Halvarsson skriver om den oro som finns om den yngre generationens vilsenhet. ”De senaste 10 åren har det kommit en ström av vetenskapliga rapporter som stödjer den andliga/existentiella hälsodimensionens betydelse för fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. Professor John-Paul Vader, vid universitetet i Lausanne i Schweiz, går så långt som att påstå att vi inte kommer tillrätta med den fysiska, psykiska och sociala ohälsan om vi ignorerar den andliga/existentiella dimensionen” David Thurfjell professor i religionsvetenskap jobbar nu med ett projekt om depression bland unga. ”Det finns en kris i västvärlden, och Sverige ligger sämst till. Det är en epidemi av meningslöshet. Unga människor som har det ordnat och tryggt drabbas ändå av meningslöshetskänslor.”

Inte bara av bröd

Matteusevangeliet 4:4 Jesus svarade: Det står skrivet: ”Människan lever inte bara av bröd, utan av varje ord som utgår från Guds mun”

På Jesu tid var bröd en basföda, det var något som människor var beroende av för sin överlevnad. Jesus talar om vikten av våra fysiska behov men talar också om något som är ändå viktigare, vårt andliga välbefinnande.

När Jesus säger att människan inte ska leva av enbart bröd, betonar han att även om våra fysiska behov är viktiga, får våra andliga behov inte försummas. ”Brödet” i detta uttalande är symboliskt för materiella försörjningar, världsliga sysslor och livets bekvämligheter. Även om dessa saker ger tillfällig tillfredsställelse, misslyckas de i slutändan med att ge bestående uppfyllelse och mening.

Den andra delen av Jesu uttalande är ”men genom varje ord som utgår från Guds mun” Guds ord är inte bara en källa till visdom och vägledning utan också medlet genom vilket vi kan ansluta till vår skapare och växa i tro.

Jesus lär oss att andlig näring är avgörande för vårt välbefinnande och att vi bör söka näring från Guds ord. Genom att fördjupa oss i skriften kan vi lära oss om Guds karaktär, hans plan för våra liv och de löften han har gett dem som litar på honom. Genom att göra det kan vi finna hopp, styrka och riktning i våra liv, även när vi står inför utmanande omständigheter.

Jesu uttalande ”Människan ska inte leva av bara bröd, utan av varje ord som utgår från Guds mun,” är en påminnelse om vikten av att prioritera våra andliga behov framför våra fysiska. I en värld som ofta värdesätter materiell rikedom och fysisk komfort över allt annat, är det lätt att tappa den sanna källan till liv, vår relation med Gud. Genom att söka vägledning från Guds ord, och ta del av undervisning kan vi få uppleva den bestående tillfredsställelse och glädje som kommer av att lära känna Gud och förstå han vilja och plan med vårs liv.

Jesu liknelser.

För att folket lättare skulle förstå vad Jesus menade när han undervisade så talade han i många fall i liknelser.

Liknelsen om skatten och pärlan

”Himmelriket är som en skatt som ligger gömd i en åker. En man finner den och gömmer den igen, och i sin glädje går han och säljer allt han äger och köper den åkern.”

”Himmelriket är också som en köpman som sökte efter fina pärlor. När han fann en mycket dyrbar pärla gick han och sålde allt han ägde och köpte den.” Matteus 13.44-46.

Den vanligaste tolkningen av dessa liknelser är att det är Jesus och hans rike som är skatten och pärlan. Åkern kan vara den värld vi lever i eller när vi läser Bibeln. Man kan gå på en åker och röra sig bara lite ytligt utan att hitta något. På samma sätt kan man läsa Bibeln på ett ytligt och kritiskt sätt, då blir det svårt att finna skatten. Ändå finns skatten där men man finner den inte. Men den som gräver på djupet i ordet finner den.

Jesus sa: ”Be och ni skall få. Sök, och ni skall finna. Bulta, och dörren skall öppnas för er. För var och en som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas.” Matteus 7:7-8.

Liknelsen om det förlorade fåret, myntet, och den förlorade sonen.

Dessa liknelser kan vi läsa om i Lukas kapitel 15 förklarar och beskriver hur vi alla är sökta av Gud, hur högt älskade och värdefulla vi är för Gud. I alla tre fallen berättar Jesus om hur det blir fest och glädje i himlen när de som var förlorade blir återfunna.

Att förlåta och att få förlåtelse.

Älska dina fiender sa Jesus till sina lärjungar, kanske en av de svårare uppmaningarna som han gav dem. I bönen Fader vår fick man också lära sig att bedja, ”Förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.” Det är inte så lätt att förlåta någon som har gjort oss illa, och det kan vara så att det är lätt att ge näring åt ilska, men att år efter år gå omkring och bära på bitterhet i sitt hjärta är något som bryter ner oss själsligt. När vi förlåter, och försonas med någon som gjort oss illa så bidrar det till läkedom både för oss själva och för den vi försonas med. Finns allt för många exempel på där människor valt att inte försonas, be om förlåtelse, eller att förlåta. Att förlåta någon som handlat fel mot oss, är ett beslut vi tar. Och när Guds kärlek får uppfylla våra hjärtan blir det lättare att fatta det beslutet.

Paulus skriver i sitt brev till Efesierna 4:32 ”Var istället goda och barmhärtiga mot varandra och förlåt varandra, såsom Gud i Kristus Jesus har förlåtit er.”

Ibland kan det vara också vara så att vi behöver förlåta oss själva för de fel vi gjort när vi skadat både andra och oss själva. Oavsett vilket så är det alltid bra att få tala ut med någon.

Om förlåtelse, några exempel från böckerna.

Sebastian Stakset berättar i sin bok: Bara ljuset kan besegra mörkret. ”Det föddes en enorm längtan inom mig att be om förlåtelse. Nåden som hade räddat mig var lika stark som oförtjänt. Jag måste få säga förlåt. Min själ vred sig av ånger. Jag började be till gud om min familjs helande. Sedan var det dags för handling. Jag började med pappa. Vi tog en promenad i parken vid hans jobb. Grönskan blomstrade och himlen var klarblå. En bra dag för försoning. Det fanns bara kärlek, förlåtelse och en öppen famn hos pappa.” Sedan gick Sebastian vidare och fick förlåtelse och försonas med övriga i familjen.

Sebastian Staksets fru Isabella skriver i sin bok Genom krig och fred ”Och nu gav Jesus mig en uppgift. Förlåt honom för allt han gjort” ”Jag tog ett aktivt beslut att förlåta Sebbe och att villkorslöst älska och stötta honom. Det var det bästa beslutet jag kunde ta. Detta öppnade dörrarna till frihet i vårt äktenskap. Tacksamheten min man upplevde av denna förlåtelse gjorde honom till den finaste och mest trofasta mannen jag kunnat drömma om.” ”Om jag hade hållit kvar vid oförlåtelse och bitterhet hade jag aldrig fått det vi har idag. Förlåtelse är det starkaste vapnet som finns. Den desarmerar fienden totalt.”

Från Elise Lindqvist bok Ängeln på Malmskillnadsgatan:

Att förlåta är inte en handling i svaghet. Det är en handling som fordrar mycket mod. Att förlåta betyder ”släppa fri”. Den du släpper fri är du själv. När du förlåter betyder det inte att du har glömt. Det innebär endast att du släppt ditt beroende till den oförätt du anser dig ha åsamkats av någon eller dig själv, och därför inte längre plågas av din bitterhet. Allt vi behöver för att kunna förlåta är viljan att göra det. Sedan sköter Gud resten.

Ande, själ och kropp

Vår tid och vårt samhälle talar mycket om både kropp och själ. Att vårda kroppen och tillfredställa kroppen. Själen med känslor, vilja, talanger, drömmar och värderingar som är unik för varje människa får ofta komma i andra hand, även om det ibland talas om ”livskvalitet” och ”kvalitetstid”.

Men ande vad är det? Bibeln och i vår kristna tro talar vi om ”ande, själ och kropp. Alla delar behöver sin vård, näring, stimulans och övning. Anden är den del som är skapad i likhet med Gud för att vi skall kunna umgås med Honom. Om Gud inte får vara med i vår världsåskådning, vår tro finns inte heller det andliga. Då är vi bara kropp och själ. Och vi har många obesvarade frågor om livet, varifrån och varför. Ande är med igenom hela Bibeln, redan i 1 Moseboken 1:2Jorden var öde och tom och mörker var över djupet. Och Guds Ande svävade över vattnet. 1 Moseboken 2:7 Och Herren Gud formade människan av jord från marken och blåste in livsande i hennes näsa. Så blev människan en levande varelse. När Gud skapade djuren står det inget om ande, det är en väsentlig skillnad.

När konung David i Psalm 51 ber om syndernas förlåtelse så ber han i vers 12-14 ”Skapa i mig Gud ett rent hjärta och ge mig på nytt en frimodig ande. Förkasta mig inte från ditt ansikte och ta inte din helige Ande ifrån mig. Låt mig åter få glädjas över din frälsning och håll mig uppe med en villig ande.

I Johannes evangeliums tredje kapitel vers 5-6 berättas om när Nikodemus en av fariséernas rådsherrar kommer för att samtala med Jesus på natten och Jesus säger till honom: ”Jag säger dig sanningen: Den som inte blir född av vatten och Ande kan inte komma in i Guds rike. Det som är fött av köttet är kött och det som är fött av Anden är ande.”

Profeten Joel säger i 2:28 ”Och det ska ske därefter att jag utgjuter min Ande över allt kött.” När Petrus predikar på pingstdagen efter att de församlade hade blivit uppfyllda av helig Ande och börjat tala främmande språk allt efter som Anden ingav dem att tala, så hänvisade han till Joels profetia, att här gick den i uppfyllelse. Allt sedan dess har människor berättat om sina upplevelser och hur man blivit uppfylld av helig Ande.

Vårt hjärta

Vårt hjärta är verkligen fantastiskt, det pumpar c:a 60 gånger per minut, 3600 gånger per timme. Om vi lever i 80 år så har det pumpat blod mer än 2,5 miljarder gånger. Men vi talar om hjärtat på ett annat sätt också, som när vi säger om någon att ha ett hjärta för andra människor, men också hårdhjärtad, godhjärtad, så kan vi ibland beskriva hur vi uppträder och är. När en laglärd ville pröva Jesus så frågade han: ”Mästare vilket är det största budet i lagen?” Han svarade: ”Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, och av hela din själ och av hela ditt förstånd” Matt 22: 36-37. Bibeln talar mycket om vårt hjärta, efter att Saul hade blivit smord till konung så står det ”När Saul vände sig om för att gå ifrån Samuel, förvandlade Gud hans hjärta.” 1 Samuelsboken 10:9. Guds plan med Saul var att han skulle bli kung i Israel, och för att kunna vara det i enlighet med Gud vilja behövde Gud förvandla Sauls hjärta. Ett ingrepp som är den helige Andes verk. Profeten Hesekiel fick frambära ett budskap från Gud om Israels återupprättelse, Hesekiel 36:26-28. ”Jag ska ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag ska ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Jag ska låta min Ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem.” Här är Gud tydlig när han talar genom Hesekiel och beskriver att Guds helige Ande skall förvandla deras hjärtan. Jesus förklarar för Nikodemus i Johannes 3 om att bli född på nytt av vatten och Ande. Paulus skriver i Romarbrevet 5:5 ”Och hoppet sviker oss inte, för Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige Ande som han har gett oss.”

Vårt hopp.

”Säll är den som hoppas på Herran med en barnslig tro som Abraham.” Så sjunger vi i en gammal psalm, en annan psalm börjar: ”Hoppet att Jesus få skåda det fröjdar mig här på min färd. Då endast friden skall råda, långt från en bullrande värld.”

Vår Bibel innehåller mycket av uppmuntran. Jeremia får förmedla ett budskap från Gud till Judarna som lever i fångenskap i Babel. ”Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp.” Jeremia 29:11.

Paulus skriver: Men som skriften säger: ”Vad ögat inte sett och örat inte hört och människans hjärta inte anat, det har Gud berett åt dem som älskar honom.” 1 Kor. 2:9.

Paulus fick gå igenom många svårigheter i sitt liv, men ändå skriver han till Romarna. ”Vi vet att allt samverkar till det bästa för dem som älskar Gud” Rom. 8:28. I den kristna tron finns hoppet, både om Guds omsorg och hjälp här i livet, men även det Gud har planerat för sina barn efter detta liv. ”Hoppets Gud” skriver Paulus i Romarbrevet 15:13. Stämmer bra det!

Barnabönen

Gud som haver barnen kär, se till mig som liten är. Vart jag mig i världen vänder, står min lycka i Guds händer. Lyckan kommer, lyckan går, du förbliver, Fader vår.

Bönen Jesus lärt oss.

Fader vår som är i himmelen. Helgat varde ditt namn. Tillkomme ditt rike. Ske din vilja, såsom i himmelen, så ock på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro, och inled oss icke i frestelse utan fräls ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Matteus 6:9-13.

Bön om frälsning

En bön om frälsning, kan vi formulera på lite olika sätt. Ett exempel kan vara så här.

”Jesus, jag tror på dig och bekänner att du är min Herre och Frälsare.

Förlåt mig för mina synder och hjälp mig att leva efter din vilja.

Tack Jesus att du frälst mig och att jag får vara ditt barn.

Amen.”

”För om du med din mun bekänner att Jesus är Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, ska du bli frälst. Med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst.” (Rom 10:9–10)